Historický klub 1872 - Hradec Králové

Informace o nás

Královéhradecká pobočka SHČR
 
Regionální pobočka SHČR v Hradci Králové vznikla v roce 1991 z podnětu vysokoškolských učitelů dějepisu a několika východočeských historiků, archivářů a muzejníků. Pobočku vede jedenáctičlenný výbor včele s předsedou voleným každé tři roky. Členská základna pobočky se velmi brzo zvětšila až téměř 50 členů. V současné době je v ní kolem tří desítek členů. Od počátku se pobočka aktivně angažovala v osvětové práci. Společně s Katedrou dějepisu Pedagogické fakulty Vysoké školy Pedagogické uspořádala již na sklonku srpna 1991 první Letní školu historiků a v této činnosti nadále každoročně pokračuje. Pobočka má také svůj studentský odbor, který pracuje jako autonomní jednotka pobočky pod názvem Studentský historický klub. Královéhradecká pobočka představuje aktivní složku celostátní SHČR, v jejímž hlavním výboru je i zastoupena. Od roku 2005 je to PhDr. Dana Musilová, CSc.; PhDr. Věra Němečková, Ph.D. je členkou revizní komise SHČR. V září 1991 uspořádala pobočka společně s Ústavem historických věd Pedagogické fakulty VŠP VII. celostátní sjezd historiků, které se zúčastnilo téměř čtyři stovky českých historiků, archivářů a muzejníků.
 

Číslo účtu pobočky SHČR - HK:

2051219001/2400

Účet je transparentní a veškeré pohyby lze sledovat na www.ebanka.cz 

 


 

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode