Historický klub 1872 - Hradec Králové

NOVINKY

 

 

Královéhradecká regionální pobočka Sdružení historiků České republiky
(Historický klub 1872) vás zve k účasti na tradičním cyklu přednášek

a besedních setkání

21.–22. září 2012.

Novým místem konání bude zasedací místnost
rektorátu Univerzity Hradec Králové, Rokitanského 62, Hradec Králové.

Program:

21. září 2012

9.00–9.50 | Registrace účastníků

9.50 | Zahájení

10.00 | Nově k lidické tragédii
Stanislav Motl
Ozvěny lidické noci:
Známý novinář a spisovatel nabídne zasvěcený pohled na široké souvislosti
vyhlazení Lidic, a to včetně příběhu lidického vraha a některých
konkrétních osudů účastníků tragédie i po válce. Součástí přednášky
bude projekce filmu s rozhovory s autentickými svědky.

13.00 | Pernštejnský rok – dva pohledy na odkaz rodu zubří hlavy
doc. PhDr. Vladimír Hrubý
Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové:
Pernštejnové – výtvarné umění pozdní gotiky a renezance


Ing. Jiří Slavík
Národní památkový ústav se sídlem v Josefově:
Stavitelství a architektura za Pernštejnů ve východních Čechách

16.00 | Aktuálně k otázkám církevních dějin i současnosti
doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové:
Diskuse k výročí 450 let od obnovení pražského arcibiskupství a návrhu
zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

 

22. září 2012

Tradice i novinky českého muzejnictví
9.30 | PhDr. Milena Secká, CSc.
Národní muzeum, Sbírkové oddělení Náprstkova muzea:
Vojta Náprstek a myšlenka průmyslového muzea.

11.00 | Mgr. Václav Drnovský
Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové:
Archeopark Všestary - nad koncepcí právě otevíraného areálu muzea
pravěku v přírodě a jejími evropskými souvislostmi.

 

Bližší informace ke stažení zde

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Sdružení historiků ČR Historický klub 1872 - Hradec Králové ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové

si Vás dovolují pozvat na již tradiční Letní školu historiků, která proběhne ve dnech 23. a 24. září 2011 na půdě FF UHK, náměstí Svobody 331 v Hradci Králové.

23. září 2011
Události a osobnosti dějin východních Čech

8.30–9.00 | Rgistrace účastníků
9.00 | Zahájení

9.15–10.15 | PhDr. František Šebek (Východočeské muzeum v Pardubicích a Fakulta filozofická Univerzity Pardubice): „Poklad benediktinského
kláštera v Opatovicích nad Labem“. Respektovaný znalec regionu pohovoří o vývoji slavného kláštera a především o historickém pozadí
vyprávění o slavném klášterním pokladu, jak je známe ze starých pověstí českých.
10.30–11.30 | PhDr. Helena Sobková a PhDr. Jaroslav Šůla, CSc.: „Božena Němcová a Kateřina Zaháňská v zrcadle pramenů“. Zasvěcení specialisté přinášejí závěry svých výzkumů nabízející nové a různé pohledy na rodiny vévodkyně Zaháňské a Boženy Němcové.
13.30–14.30 | Mgr. Radka Martincová (Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita): „Bartoňové z Dobenína jako sebevědomí představitelé
českých vlasteneckých elit“. Odbornice na příslušníky rodiny Bartoňů z Dobenína pojedná o těchto významných podnikatelích v oblasti textilního průmyslu a představí je jako zástupce nově konstituovaných vlasteneckých elit.

24. září 2011
Co nového v dějinách?

9.30–12.00  Z témat upozorňujeme na vystoupení:

„Znovu do téže řeky? Národní technické muzeum v Praze po rekonstrukci“ PhDr. Jana Hozáka z Národní technického muzea v Praze,

„Oprava historické budovy Národního muzea v Praze a související výzvy přemístění a ochrany fondů a nového konceptu expozice“
Mgr. Petra Landra z oddělení starších českých dějin Národního muzea v Praze,

„Nové trendy v české historiografii na přelomu tisíciletí“ (česká knižní produkce v rámci dějin pozdního středověku a raného
novověku). Pohledem prof. PhDr. Radka Fukaly, Ph.D., z Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

 

Bližší informace v podobě pozvánky naleznete zde.

 

Sdružení historiků ČR Historický klub 1872 - Hradec Králové

 

X. sjezd českých historiků, Ostrava 14.- 16. září 2011

Královehradecká pobočka Sdružení historiků ČR upozorňuje své členy na blížící se Sjezd českých historiků. Včasná registace je finančně zvýhodněna. Doposud je možné se registrovat pro účast v jednotlivých sekcích:

Sekce A
Využití moderních technologií v historickém výzkumu a dokumentaci

Sekce B
Moderní a soudobé dějiny v odborné a mediální interpretaci

Sekce C
Dnešní a budoucí cesty sociálních a hospodářských dějin
Kam zmizely dějiny práce?

Sekce D
Nové trendy v přístupu k českým středověkým dějinám

Sekce E
Historická kultura a dějepisné vzdělávání v současné české společnosti

Studentská sekce F
Vybrané otázky hospodářských a sociálních dějin z dílny mladých historiků

Posterová sekce G
Historická krajina - historický prostor. Realita a virtualita

 

Bližší informace: konference.osu.cz/sjezd2011ostrava/

 

Dějiny Města Opočna

Zastupitelstvo města Opočno schválilo projekt na vytvoření dějin města Opočna. Sdružení historiků ČR pobočka Hradec králové proto výzývá odbornou i laickou veřejnost, která by měla zájem se na vytrvoření takovéto publikace podílet, aby se o obrátili na jednoho z editorů doc. PhDr. Václava Šplíchala, CSc. (e-mail: vaclav.splichal@zlateruce.cz).

 

 

 

 

 

 

 

POZVÁNKA

 

 

 

Uměleckoprůmyslové museum – Muzeum textilu,
Muzeum Boženy Němcové v České Skalici
a Centrum rozvoje Česká Skalice
Vás zvou na
PŘEDNÁŠKU
prof. PhDr. Františka Musila, CSc.,
pedagoga Univerzity Hradec Králové
autora publikace Kladsko
z pražského nakladatelství Libri (2007)


Z DĚJIN
STŘEDOVĚKÉHO
KLADSKA


z volné řady přednášek
Poznáváme minulost našeho kraje

VILA ČERYCH
  čtvrtek 1 1 . l i s t o p a d u 2 0 1 0 o d 1 7 . 0 0 h o d i n

 

 

 

 

Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872) - regionální pobočka Hradec Králové

a Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové

Vás srdečně zvou na již tradiční Letní školu historiků,

která se koná 26. a 27. srpna 2010.


Jedná se o akci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
podle zákona o pedagogických pracovnících, která je
určena učitelům, historikům, pracovníkům paměťových
institucí, badatelům, studentům a všem zájemcům o historii
z řad veřejnosti.
Letní škola historiků se uskuteční v budově Filozofické
fakulty Univerzity Hradec Králové na náměstí Svobody 331 v Hradci Králové.

Pozvanka_Letni_skola_historiku_2010.pdf (528,8 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdružení historiků České republiky (SHČR)

regionální pobočka v Hradci Králové

 

Vážená kolegyně,

Vážený kolego,

 

dovolujeme si Vás pozvat na valnou hromadu královéhradecké pobočky SHČR (Historického klubu 1872), jejímž jste členem.

Valná hromada se uskuteční v sobotu 17. dubna 2010 od 9.30 hod. v zasedací místnosti rektorátu Univerzity Hradec Králové, Rokitanského 62, v Hradci Králové (budova rektorátu se nachází poblíž Velkého náměstí, nedaleko vstupu do Katedrály sv. Ducha).

Prezence, placení členských příspěvků a prodej Východočeských listů historických č. 25 (2008) a č. 26 (2009) bude probíhat od 9.00 hod.

 

Program:

1. Zahájení

2. Přednáška

    Prof. PhDr. František Musil, CSc.:

    Východočeská královská věnná města

    v lucemburském období

3. Doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc. a Prof. PhDr. František Musil, CSc.:

    prezentace publikace Dějiny východních Čech: v pravěku a středověku (do roku 1526), editor: O.

    Felcman, vedoucí autorského kolektivu: F. Musil. Praha, NLN 2009

P ř e s t á v k a

4. Návrh programu valné hromady a jeho schválení

5. Volba návrhové a volební komise

6. Zpráva o činnosti pobočky od poslední valné hromady (Mgr. J. Morávek)

7. Zpráva o hospodaření pobočky (Mgr. P. Landr)

6. Revizní zpráva (PhDr. V. Němečková, Ph.D.)

7. Informace z celostátního výboru SHČR v Praze (Mgr. P. Landr)

8. Informace ze Studentského historického klubu (Mgr. M. Strobach)

9. Diskuze ke zprávám

10. Volba členů výboru a revizní komise pobočky

11. Diskuze – různé

12. Usnesení

13. Závěr

 

Mgr. Jan Morávek

předseda královéhradecké pobočky SHČR

V Hradci Králové 10. března 2010

 

(budova rektorátu se nachází poblíž Velkého náměstí, nedaleko vstupu do Katedrály sv. Ducha, viz přiložené foto).

 

pozvánka: Pozvanka_na_VH_SHČRHK[2].doc (34,5 kB)

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode