Historický klub 1872 - Hradec Králové

 

 

 

Muzeum Boženy Němcové v České Skalici,
Památník národního písemnictví v Praze,
Muzeum Šecht & Voseček v Táboře
a Muzeum textilu UPM v České Skalici


Vás zvou na výstavu


TY DĚTI MNĚ NEJVĚTŠÍ STAROST DĚLAJÍ
OSUDY POTOMKŮ
BOŽENY NĚMCOVÉ VE FOTOGRAFII

Výstavu zahájí v neděli 24. června 2012 v 10 hodin
v Jiřinkovém sále Muzea B. Němcové v České Skalici
Mgr. Yvetta Dörflová, kurátorka výstavy


Výstava potrvá do 12. srpna 2012
Otevřeno v červnu denně kromě pondělí,
v červenci a srpnu denně od 9.00 do 16.30 hod.
www.bozenanemcova.cz, info@muzeumbn.cz, tel.: 491 451 285

pozvánka 2012_Ty_deti_mne_I.pdf (404 kB)

 

 

 

 

Památky Říma a jeho okolí na fotografiích Václava Hovorky

UPM – Muzeum textilu a Muzeum Boženy Němcové v České Skalici

výstavní síň Na chodbě 20.5. – 26.6.2011

 

RNDr. Václav Hovorka (1947) je absolventem oboru geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Do roku 1977 byl zaměstnán na Národním výboru hl. m. Prahy, v letech 1977 – 1989 pracoval na Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích, po roce 1989 byl náměstkem primátora v Hradci Králové a v současné době působí jako vedoucí správního útvaru státní energetické inspekce v Hradci Králové.

   Václav Hovorka se zajímá o památky a jejich ochranu (je členem Společnosti ochránců památek ve východních Čechách, o. s.), věnuje se turistice (je členem Klubu českých turistů, odboru Hradec Králové).

    Publikuje v denním tisku, podílel se na přípravě řady výstav, vytvořil mapové podklady pro několik odborných titulů, například pro publikace 330 let královéhradecké diecéze (1994), Pardubicko na situačních a orientačních plánech (1998), Lidová zbožnost ve východních Čechách a v Kladsku (1997). Je autorem práce Klub českých turistů. Odbor Hradec Králové (2011)...

   Fotografuje od studentských let, od roku 2003 pracuje s digitálním fotoaparátem. Jeho záběry patří zejména architektonickým památkám, sochám, obrazům...  a krajině.

   V českoskalické muzejní výstavní síni je nainstalováno na 140 reprodukcí (21 x 29 cm) barevných snímků, pořízených autorem při cestách do Říma a jeho okolí v letech 2007 a 2009. Program cest připravil doc. PhDr. Vladimír Hrubý, vedoucí katedry výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, který je také autorem textového doprovodu snímků. Cesty byly uspořádány pardubickou cestovní kanceláří  BOCA, výstava měla premiéru v roce 2010 v galerii „T“ královéhradecké univerzity.

   Snímky přibližují návštěvníkům chrámy a paláce, zahrady, mosty, kašny a fontány, obelisky, sochy, obrazy, fresky a mozaiky z Říma a z Frascati, Tivoli, Bomarza, Bagnai..., z míst z oblasti Latia. Mají hodnotu dokumentární a v mnoha případech zachycují navíc atmosféru, náladu, historii – příběh místa.

                                                                                                                               Vlastimil Havlík

 

 

 

 

Přečtěte si

plakat laboranti[1].pdf (585 kB)

 


Jaroslav Žák,

 spisovatel,novinář, pedagog a společensky angažovaný člověk

 

Gymnázium a SOŠ v Jaroměři ve spolupráci s Městským muzeem v Jaroměři  a Pedagogickým muzeem J. A. Komenského v Praze pořádá konferenci

 k 50 letům od úmrtí J. Žáka

 

dne 24. září 2010 v aule Gymnázia a SOŠ v Jaroměři

 

program konference zde

 

...............................................................................................................................................................................................................

 

Zmizelý svět textilu. Fotografie Stanislava Bačovského z Karnoly Krnov

(Výstavu pořádají UPM – Muzeum textilu a Muzeum Boženy Němcové v České Skalici)

(18. 5. – 27. 6. 2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve výstavní síni je nainstalováno na šest desítek pozoruhodných černobílých fotografií (o rozměrech cca 30 x 25 cm) ze dvou  bývalých závodů vlnařského podniku Karnola. Snímky byly pořízeny v desetiletí od konce sedmdesátých do konce osmdesátých let 20. století.

   Z žánrového hlediska lze vystavené práce považovat za snímky z pomezí fotografie dokumentární – reportážní a fotografie neokázale portrétní. Mnohé z nich jsou vtipnými momentkami, všechny jsou plny neopakovatelné atmosféry textilních provozů, atmosféry pracovního světa žen.

   Textilní – vlnařská výroba má v Krnově bohatou tradici. Soukenický cech v něm vznikl v 16. století. Ve druhé polovině 19. století bylo město významným soukenickým centrem. První krnovskou továrnou, využívající k pohonu strojů ještě vodní energii, byla přádelna Aloise Larische., vybudovaná v letech 1841 – 1844. Parní stroje byly v tamních soukenických továrnách uváděny do provozu v desetiletí po roce 1852. Na přelomu 19. a 20. století byly ve městě v provozu asi tři desítky, zejména vlnařských, továren.

   Po roce 1945 byla část soukenických továren soustředěna do  n. p. Karnola, Krnov, další zanikly. Pro město rovněž typická prýmkařská výroba byla soustředěna do n. p. Závody stuh a prýmků (později Závody S. K. Neumanna).

   V  Karnole byly vyráběny zejména pánské a dámské oblekové tkaniny, dámské plášťové látky, panské zimníkové látky, včetně známých látek hubertusových. V únoru 2001 byl prohlášen na majetek podniku konkurs. Po dvouletém úsilí firmy United Technology v provozech dále vyrábět byl však v květnu 2003 prohlášen konkurs i na její majetek.

   Textilní výroba z Krnova však nezmizela zcela, například firma PEGA-VEL a.s. Krnov pokračuje ve výrobě stuh, prýmků, popruhů, tuženek.

   Dobrou zprávou je fakt, že část areálu Karnoly – bývalé ředitelství podniku se vzorkovnou -  se podařilo odkoupit městu Krnov. Na počátku roku 2010 byly vyhlášeny kulturní památkou. V prostorách město zamýšlí vybudovat textilní, varhanářské a regionální muzeum.

   Potěšující je i skutečnost, že na krnovské Střední škole průmyslové (její předchůdkyní je v roce 1875 založená tkalcovská škola) existuje školní vzdělávací program Návrh a realizace textilií a oděvů se zaměřením na uměleckořemeslné zpracování textilu.

                                                                                                       Vlastimil Havlík

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode